Et bosted for børn og unge kan være startskuddet til et nyt liv

Børn og unge kan komme ud for at skulle ud af huset og bo af forskellige årsager. Det kan være de kommer fra et turbulent hjem hvor en af forældrene drikker. Der kan have været vold i hjemmet. Årsagerne kan være utallige. Men resultatet kan være i sidste instans at de bliver fjernet fra hjemmet således at de kommer på et bosted for børn og unge. På disse bosteder får de kompetent hjælp fra erfarne pædagoger og andre som kun vil dem det bedste og giver dem den tryghed og sikkerhed som de har brug for i deres situation.

kid-997026_960_720Bosted for børn og unge giver fællesskab


En af grundene til at mange unge får et succesfuld ophold på et bosted for børn og unge er at det danner rammerne for forandring. Grunden til dette er at bostedet giver nogle trygge stabile rammer for de unge. De bliver vækket på samme tidspunkt hver dag, skal gå i seng hver dag, og har en stabilitet de ikke kender hjemmefra. Denne stabilitet gør at de kan formå at koncentrere sig om skolegang og udvikle sig. Så et ophold kan være startskuddet til et nyt liv. Et liv uden kriminalitet og uden behov for hjælp udefra.

Et bosted for børn og unge kan være et godt alternativ til en plettet straffeattest

Der er mange grunde til at børn og unge ender på et bosted. Nogle er tvangsanbragte, andre er frivilligt anbragte og så er der en gruppe som er der som ungdomssanktion. En ungdomssanktion er for unge imellem 15-17.Den bliver typisk givet til unge som har begået kriminalitet men hvor man har håb om at den negative spiral kan vendes. Så i stedet for en betinget/ubetinget fængselsstraf får de unge i stedet muligheden for at afsone via en ungdomssanktion. En ungdomssanktion er en bindende kontrakt. Her bliver de unge dømt til eksempelvis at bo på opholdssted i en given periode. Derudover forpligter de sig som udgangspunkt også til at følge et undervisningsforløb. Dette er typisk et 9.klassesforløb (eller 10) men kan også være en teknisk skole af en art. Ungdomssanktionen varer som regel længere tid end den straf de havde fået såfremt de ikke havde fået en ungdomssanktion. Hvorfor så vælge ungdomssanktion. Årsagen er at de unge typisk ikke får en plettet straffeattest. På den måde kan de afsone og komme videre i livet og lære af deres fejl uden at den får konsekvenser for deres fremtid. Her er det afgørende at de bor på et godt bosted for børn og unge. For pædagogerne skal være obs på at de unge overholder de vilkår som der er i ungdomssanktionen. Typisk er der fokus på skolegangen, men det kan også være at de unge ikke må have en fjendtlig holdning, være truende, rømme.

Et godt bosted for børn og unge forstår målgruppen

Et succesfuldt bosted formår at forstå de unge og hvorfor de er havnet der. Det kan være på grund af svigt fra familien, stoffer, alkohol eller kriminalitet. Fælles for majoriteten af de unge er at de ikke er dårlige frø. Tværtimod. Der er masser af godt gemt omme bag en facade man har være påtvunget til at tage på. Derfor er det vitalt at forstå de unge så man kan komme ind til kernen af dem og på den måde være med til at udvikle dem således at de efter opholdet kommer ud og bliver produktive samfundsborgere.